اینجا ...

شروع موفقیت های تحصیلی شماست

بعثت اسطوره کنکور در ایران

61 دوره آموزشی
1068 دانشجو
36 استاد مجرب
1300 ساعت آموزش

جدیدترین دوره ها

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
0
رایگان!
بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
0
رایگان!
بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
0
رایگان!
بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
0
رایگان!
0
رایگان!
بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
0
رایگان!

برنامه کلاس های رفع اشکال شب امتحانی آنلاین دوازدهمی‌ها (رایگان)

رفع اشکال شب امتحانی هندسه دوازدهم- هندسه – دکتر عزیزی

ساعت 07:15 الی 09:15

رفع اشکال شب امتحانی هندسه دوازدهم- هندسه – استاد بشیرزاده

ساعت 16:00 الی 19:15

رفع اشکال شب امتحانی علوم و فنون ادبی دوازدهم- علوم و فنون ادبی – استاد جعفری

ساعت 10:00 الی 12:00

ویدیو ها و گفتگوهای گپ بعثت

I am raw html block.
Click edit button to change this html