دوره‌ها

مهندس طلوعی (کنکور شیمی 1401)

پنج شنبه ها ازساعت 15:30 الی 18:45 . . . . . . . . . . . . . مرداد 1400 تا اردیبهشت 1401

مشاهده بیشتر ...

دکتر شاملو (زیست دهم پیشرفته 1401)

دوشنبه ها ازساعت 18:45 الی 20:15 . . . . . . . . . . . . . تیر 1400 تا اردیبهشت 1401

مشاهده بیشتر ...

دکتر شاملو (کنکور زیست شناسی 1401)

دوشنبه ها ازساعت 18:45 الی 22:00 . . . . . . . . . . . . . تیر 1400 تا اردیبهشت 1401

مشاهده بیشتر ...

استاد ارسنجانی (مشاوره و برنامه ریزی کنکور 1401)

دوشنبه ها ازساعت 16:15 الی 17:00 . . . . . . . . . . . . . تیر 1400 تا اردیبهشت 1401

مشاهده بیشتر ...

مهندس آرین جاماسبی (ریاضی دهم 1401)

شنبه ها از ساعت 17:00 الی 18:30 . . . . . . . . . . . مهر 1400 تا اردیبهشت 1401

مشاهده بیشتر ...

استاد علی اکبری (مشاوره و برنامه ریزی کنکور 1401)

شنبه ها از ساعت 18:00 الی 18:45 . . . . . . . . . . . . تیر 1400 تا اردیبهشت 1401

مشاهده بیشتر ...

مهندس شهبازی (فیزیک دهم 1401)

پنج شنبه ها از ساعت 21:00 الی 22:30 . . . . . . . . . . . . تیر 1400 تا اردیبهشت 1401

مشاهده بیشتر ...

استاد طاهری (کنکور ریاضی تجربی/حسابان 1401)

چهارشنبه ها از ساعت 15:15 الی 18:30 . . . . . . . . . . . . تیر 1400 تا اردیبهشت 1401

مشاهده بیشتر ...

« » صفحه 1 / 14

  • No products in the cart.