زبان و ادبیات فارسی-1401-عمومی-1401

استاد جعفری (کنکور ادبیات انسانی-عمومی و اختصاصی1401)

جهارشنبه ها ازساعت 19:00 الی 21:30 . . . . . . . . . . . . . تیر 1400 تا اردیبهشت 1401

مشاهده بیشتر ...

استاد پازوکی (کنکور ادبیات1401)

سه شنبه ها از ساعت 21:30 الی 23:45 . . . . . . . . . . . . تیر 1400 تا اردیبهشت 1401

مشاهده بیشتر ...


  • No products in the cart.