هم قدم

ویژه برنامه نوروز 1400
گفتگویی صمیمی با حضور اساتید بعثت در استدیو بعثت آنلاین
همراه با هدایای ویژه از طرف میهمانان در فیلم

قسمت اول هم قدم

مهندس مدرسه دوست و مهندس طهرانی

قسمت دوم هم قدم

مهندس گلزاری و مهندس رسولی

قسمت سوم هم قدم

مهندس شهبازی و مهندس بشیرزاده

قسمت چهارم هم قدم

استاد صائلی و استاد پازوکی

قسمت پنجم هم قدم

مهندس آرین جاماسبی و مهندس بهرام جاماسبی

قسمت ششم هم قدم

مهندس حکاک و استاد ترکمن

قسمت هفتم هم قدم

استاد مدنی  و استاد ترابی

قسمت هشتم هم قدم

مهندس گندمی  و استاد عقبائی

left
center
right
  • No products in the cart.